+420 728 098 070
Data Privacy
Při zpracování osobních údajů se Sportcentrum řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Práva a povinnosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů. Návštěvník poskytuje provozovateli výslovný souhlas s jejich zpracováním.